Các em học sinh khối 5 hăng hái phát biểu trong tiết học trực tuyến