Các em học sinh khối 1 đang chăm chú nghe cô giảng bài trong buổi học trực tuyến