Triển khai cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai năm học 2020-2021
Văn bản liên quan
Liên kết website