Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) của trường Tiểu học Tân Mai

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) của trường Tiểu học Tân Mai

          Trong hoạt động dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm và ứng dụng vào thực tiễn là hoạt động quan trọng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo. Công tác này được ngành giáo dục đưa vào một trong những tiêu chí đánh giá năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các cấp học.

Có thể nói, nhờ phong trào viết sáng kiến, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của các trường học có thêm điều kiện để học tập, trao đổi những cách làm hay, những biện pháp hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy.

          Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác viết SKKN, bám sát các văn bản Hướng dẫn của Ngành, ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác viết SKKN và triển khai tới 100% CB-GV-NV trong nhà trường nhằm nâng cao khả năng tự nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những khó khăn vướng mắc có tính chất thời sự trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên; trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục của Ngành.

           Để hoạt động này trở thành một phong trào thực sự và ngày càng có chất lượng, đáp ứng được những yều cầu đổi mới của ngành GD&ĐT, trong mỗi năm học nhà trường đều tổ chức tốt việc hướng dẫn viết SKKN và phổ biến những SKKN được xếp loại A; B cấp Quận, cấp Thành phố để CBGVNV tham khảo và học tập kinh nghiệm, đồng thời động viên CB-GV đầu tư công sức, thời gian, trí tuệ để có một SKKN có chất lượng. Mặt khác, phong trào viết SKKN được gắn với quy chế khen thưởng nhằm tạo động lực để CBGVNV hăng say sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          Phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm do trường tiểu học Tân Mai phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng trong nhà trường, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường hàng năm. Năm học 2020-2021 có 95% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia viết SKKN. Kết quả xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cấp quận đối với trường Tiểu học Tân Mai thật đáng khích lệ, 4/14 SKKN xếp loại B, 10/14 SKKN xếp loại C.

Hy vọng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Tân Mai tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực đề xuất các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác giáo dục trong nhà trường nói riêng và  góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học của toàn Ngành nói chung.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 23
Tháng 05 : 1.523
Năm 2022 : 42.721