TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ NĂM 2021

 

Thực hiện Quyết định số 651-QĐ/QU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc mở Lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Quận, Ban Tuyên giáo Quận uỷ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn Quận. Lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào lúc 8 giờ sáng đến 16 giờ 30 phút ngày 28/10/2021 được 100% cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia nghiêm túc.

Bồi dưỡng Chính trị hè là đợt sinh hoạt sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong tình hình mới, chính vì vậy các học viên đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung được triển khai, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm và vận dụng vào thực tiễn công tác, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý giáo dục và công tác giảng dạy của giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghe những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025; Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

Bồi dưỡng chính trị hàng năm đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong thời gian tới trường Tiểu học Tân Mai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành đã đề ra trong năm học 2021-2022.

Hình ảnh của buổi tập huấn chính trị của trường Tiểu học Tân Mai:

Bài tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 121
Hôm qua : 40
Tháng 01 : 780
Năm 2022 : 780